به وبسایت سازه های چوب و ام دی اف بلوط خوش آمدید

 

مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده ماست،او وابسته به ما نیست،ما وابسته به او هستیم.

او مزاحم کار ما نیست،او هدف کار ماست،یک بیگانه درکار ما نیست،او بخشی از کار ماست.

ما با انجام کار او لطفی در حق او نمیکنم اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند.

مهاتما گاندی

سامانه پیامکی بلوط

             300064988888

انتقادات و پیشنهادات خودرا ازطریق این سامانه برای ما ارسال کنید